نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سهام ایرانیان در تاریخ 1398/12/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) رسیده و مشتمل بر 70 ماده و 77 تبصره می‌باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره گیری از صرفه جوئی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه‌گذاران می‌باشد. موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، موضوع فعاليت اصلی صندوق، سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‏‎های سپردۀ بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‎ شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‎باشد. خصوصيات دارایی‎های موضوع سرمایه‎گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‎گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.. در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز، سرمایه‌گذاری مؤسسان، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق، حساب‌های بانکی، مجامع، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر، متولی، حسابرس)، تشریفات معاملات اوراق بهادار و ... به تفصيل بیان شده است. توصیه می‌شود که هر سرمایه‌گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه‌گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه‌گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می‌توانند در لینک های زیر کلیک نمایند.

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییر ماده 22 بند "و" اساسنامه
تغییر ماده 1 بند 28 وتغییر ماده 17 و 19 اساسنامه ( تغییر روزکاری صندوق )
تصمیمات مجمع مورخ 99.09.05 ساعت 14:30( ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام )
تغییر ماده 19 اساسنامه ( پرداخت به سرمایه گذاران )
تغییر ماده 43 اساسنامه تغییر متولی
تغییر ماده 17 و ماده 19 اساسنامه¬(تغییر ساعات کاری صندوق)
تغییر محل اقامت صندوق ماده 6 اساسنامه