نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳ تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران 1 تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۳ 02188760020
2 شهر 2
3 شهر مستقل مرکزی(فردوسی)-201 sh-201 02188381797
4 شهر استاد مطهری-203 sh-203 02188428059
5 شهر سازمان بورس(ذیل باجه234 سعادت آباد)-2282 sh-2282 02122091147
6 شهر سعادت آباد-234 sh-234 02122091147
7 شهر بیهقی-245 sh-245 43917300
8 شهر پانزده خرداد شرقی-262 sh-262 02136056316
9 باجه ناصر خسرو (ذیل شعبه 262 پانزده خرداد شرقی) sh-2623 02133969932
10 شهر مشهد-266 sh-266 05138453961
11 شهر حر عاملی (ذیل باجه662 مشهد)-2662 sh-2662 05138453961
12 شهر اصفهان-267 sh-267 03136643113
13 شهر قزوین-269 sh-269 02833363434
14 شهر عمران(ذیل شعبه269 قزوین)-2693 sh-2693 02833363434
15 شهر شیراز-270 sh-270 07136285561
16 شهر قم-271 sh-271 02537743502
17 شهر طالقانی قزوین-293 sh-293
18 شهر توانیر-334 sh-334 02188203615
19 شهر تبریز-364 sh-364 04133270095
20 شهر استاد شهریار (ذیل بادجه تبریز کد364)-3642 sh-3642 04133270095
21 شهر رجائی شهر کرج-378 sh-378 02634202523
22 شهر بزرگمهر اصفهان-402 sh-402
23 بوستان ملت اصفهان-405 sh-405 اصفهان حدفاصل پل آذر و سی وسه پل نبش کوچه آسیاب
24 شهر سعادت آبادسروشرقی-505 sh-505 02122141808
25 شهر شهید باهنر-513 sh-513 02122839932
26 سبدگردان اعتبار اعتبار-999 02186122035