نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سهام ایرانیان در تاریخ 1398/12/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) رسیده و مشتمل بر 13 بند است. در این امیدنامه اهداف و استراتژی‌های صندوق، ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق، انواع واحدهای سرمایه‌گذاری، ارکان صندوق، محل اقامت صندوق، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق (انواع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق و هزینه‌هایی که می‌باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ارائه گردیده است. توصیه می‌شود که علاقه‌مندان پیش از سرمایه‌گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست‌یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می‌توانید در لینک‌های زیر کلیک نمایید.

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1399/12/26 در خصوص اصلاح نصاب سرمایه گذاری ، پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران و هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 99.09.05 ساعت 15 ( پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران)
تغییرات هزینه ها و ترکیب دارایی های صندوق اعتبار آفرین مجمع مورخ 99.09.05