نصب همراه صندوق fundMobileApp

نحوه احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرساند مطابق تصمیمات مجمع مورخ 99.09.05 صندوق اعتبار آفرین ایرانیان و تایید سازمان بورس اوراق بهادار از تاریخ 1399/10/01  احتساب ذخیره تغییر ارزش سهام و پرداخت به سرمایه گذاران به شرح پیوست انجام میگیرد.

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل