نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصمیمات مجمع مورخ 99.08.03 تغییر ماده 6 اساسنامه ( تغییر محل اقامت )

- آدرس ثبتی صندوق مطابق ماده 6 اساسنامه از" تهران، کاووسیه، کوچه مدیر، خیایان شهید هرمز ستاری، پلاک75،طبقه4 واحد7 کد پستی 1968816618" به " تهران، محله شهید قندی، نیلوفر،خیابان سروش، خیابان برازنده، پلاک68، طبقه اول کد پستی 1555733311 " تغییر کرد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل