نصب همراه صندوق fundMobileApp

• تغییر متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی کوشا منش به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار(ماده43 اساسنامه) مجمع مورخ1399/08/03

به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان با شماره ثبت 11738 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت49397 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی14009058927روز شنبه مورخ 03/08/1399 رأس ساعت 13:30 در محل دفتر مرکزی شرکت سبد گردان اعتبار به نشانی؛ سید خندان، بزرگراه رسالت(غرب به شرق)، خیابان برازنده، پلاک68، تشکیل میگردد.

دستور جلسه:

  • تغییر متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی کوشا منش به مؤسسه حسابرسی بهراد مشار­(ماده43 اساسنامه)

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل